Rekrutacja do internatu 2018/2019

Uczniowie obecnych klas 1 i 2 mogą składać kwestionariusze przyjęcia do internatu od 01.06.2018, natomiast kandydaci do klas 1 od chwili potwierdzenia przyjęcia do szkoły, czyli od 04.07.2018.

Kwestionariusze będą przyjmowane do 11.07.2018 do godz. 13.00 w kancelarii internatu
i sekretariacie szkoły.

Kwestionariusze do pobrania ze strony internetowej internatu z zakładki „Dokumenty” lub w kancelarii internatu.

W zakładce „Dokumenty” znajdują się również „Kryteria przyjęć do internatu” oraz „Procedura przyjęcia do internatu”.

Dnia 11.07.2018 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, listy przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane w Internecie na stronie internatu oraz wywieszone w szkole i internacie.

kierownik internatu

Grzegorz Paciorek