XIX Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS 2018

4 grudnia 2018r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach odbył się XIX Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

1. Test wiedzy o HIV i AIDS;

2. Praca plastyczna;

W konkursie wzięli udział wychowankowie naszego internatu wraz z młodzieżą z placówek opiekuńczo – wychowawczych z 3 powiatów województwa lubelskiego. W kategorii Test wiedzy o HIV i AIDS, wyróżniona została wychowanka pierwszej klasy naszego internatu: Julia Figacz. Serdecznie gratulujemy!!!

Wieczór Andrzejkowy w internacie.

28 listopada w naszym internacie odbył się wieczór Andrzejkowy. Wychowankowie mieli możliwość poznać swoją najbliższą przyszłość wróżąc sobie z kart, owoców lub liczb…Mamy nadzieję, że wszystkie dobre wróżby spełnią się niebawem. Wieczór Andrzejkowy zakończył się fantastyczną dyskoteką.

Otrzęsiny pierwszoklasistów 2018

We wtorek 23 października w naszym internacie odbyły się „Otrzęsiny pierwszaków 2018”. Spośród kilkunastu konkurencji, oczywiście najbardziej spektakularne to jedzenie jabłka bez użycia rąk, które pływa sobie w miednicy z wodą, czy golenie balona z pianki…udało się wyłonić zwycięską drużynę – „Pędzące śrubokręty”. Zabawy było mnóstwo, radości i płaczu…oczywiście ze śmiechu. Otrzęsiny pierwszoklasistów były i będą zawsze niezapomnianą imprezą towarzyszącą nowo przybyłym uczniom do internatu I LO.

Dziękujemy za fantastyczną zabawę!!!

Kwaterowanie do internatu.

Uprzejmie informujemy, że kwaterowanie do internatu będzie możliwe od
02.09.2018 (niedziela) od godziny 14.00.

Zapraszamy serdecznie również rodziców wychowanków w celu uzupełnienia dokumentacji oraz zezwoleń na wyjścia młodzieży z internatu po godz. 16.00.

Rekrutacja do internatu 2018/2019

Uczniowie obecnych klas 1 i 2 mogą składać kwestionariusze przyjęcia do internatu od 01.06.2018, natomiast kandydaci do klas 1 od chwili potwierdzenia przyjęcia do szkoły, czyli od 04.07.2018.

Kwestionariusze będą przyjmowane do 11.07.2018 do godz. 13.00 w kancelarii internatu
i sekretariacie szkoły.

Kwestionariusze do pobrania ze strony internetowej internatu z zakładki „Dokumenty” lub w kancelarii internatu.

W zakładce „Dokumenty” znajdują się również „Kryteria przyjęć do internatu” oraz „Procedura przyjęcia do internatu”.

Dnia 11.07.2018 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, listy przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane w Internecie na stronie internatu oraz wywieszone w szkole i internacie.

kierownik internatu

Grzegorz Paciorek 

Goście z Białorusi

W dniach 10 – 17 czerwca 2018r. w naszym Liceum gościmy 10 uczniów i 2 opiekunów ze Społecznej Szkoły Polskiej przy Domu Polskim w Baranowiczach na Białorusi.

Celem wizyty jest pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze, historii, rozwijanie patriotyzmu, integracja młodzieży poprzez uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych wspólnie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego oraz poznawanie historii, zabytków i tradycji Powiatu Puławskiego.

Cała grupa zakwaterowana jest w internacie I LO w Puławach.

Opiekun: Jolanta Kuś – Radowiecka