Święty Mikołaj w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach.

Dnia 6 grudnia 2017r. grupa wychowanków naszego internatu pod opieką pani profesor Jolanty Kuś – Radowieckiej, udała się do Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Puławach, aby przekazać dziewczętom mieszkającym tam, paczki od Świętego Mikołaja. Wychowankowie spędzili czas w placówce bawiąc się i grając w gry z mieszkankami ośrodka. Wspólnie śpiewali kolędy w ciepłej i miłej atmosferze. Zarówno dla wychowanków naszego internatu jak i dla dziewczynek z ośrodka był to czas, który pozwolił im zintegrować się ze sobą. Nasi wychowankowie zostali zaproszeni na bal karnawałowy – z zaproszenia na pewno z przyjemnością skorzystamy.

XVIII Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV 2017.

5 grudnia 2017r odbył się Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach, XVIII Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:
1. Test wiedzy o AIDS i HIV
2. Praca plastyczna w dowolnej technice
W konkursie wzięło udział dziewięć placówek z różnych powiatów.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 12.12.2017r.
Miło nam poinformować, że I miejsce w kategorii Test wiedzy o AIDS i HIV zajęła Monika Poparda – wychowanka naszego internatu.

Serdecznie gratulujemy.

Wieczorek Andrzejkowy.

30 listopada, w naszym internacie odbył się wieczorek Andrzejkowy. Wróżby z kart, zapałek, owoców i liczb, mogły pomóc w poznaniu najbliższej przyszłości, każdemu chętnemu mieszkańcowi. Po części magicznych wróżb, odbyła się dyskoteka. Zabawa jak zwykle była bardzo przyjemna i udana…

Dzień Patrona i Jublieusz 50 – lecia budynku internatu w I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

 

29 listopada, jak co roku, nasza szkoła obchodziła uroczyście swój Dzień Patrona. Uroczystości połączone były ze ślubowaniem klas pierwszych I LO oraz obchodami jubileuszu 50- lecia otwarcia budynku Internatu przy I LO. 

O godz. 9.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej Ksiądz Kanonik Piotr Trela odprawił Mszę Świętą w intencji rodu Czartoryskich, młodzieży klas pierwszych, dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Po Mszy uroczystości przeniosły się przed budynek szkoły, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem Patrona, a następnie pod internat, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą jubileusz 50-lecia budynku, który przez uczniów, nie bez powodu, zwany jest drugim domem. Dalsza część obchodów odbywała się na sali gimnastycznej gdzie nastąpiło przekazanie Pocztu Sztandarowego młodzieży klas pierwszych oraz uroczyste ślubowanie młodzieży klas pierwszych liceum. Przejęte pierwszaki przyrzekały wzorowo wypełniać obowiązki ucznia szkoły, dobrego Polaka oraz godnego reprezentowania szkolnej społeczności.

Pani Dyrektor Beata Trzcińska-Staszczyk zwróciła się do uczniów z życzeniami, by jak najlepiej i jak najpełniej mogli realizować się i w szkole i w życiu. Powitała przybyłych w tym roku gości –Księżnę dr Barbarę Czartoryską, Księcia Kazimierza Czartoryskiego, prof. dr hab. Krzysztofa Szulowskiego – Posła na Sejm RP, reprezentującą Posła na Sejm RP Włodzimierza Karpińskiego – Marię Kłopotowską, Jakuba Kuleszę – Posła na Sejm RP, Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy, Małgorzatę Noskowską – Kierownika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Bożenę Kuryłowicz – Dyrektora Pionu Personalnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Honoratę Mielniczenko – Dyrektora Muzeum Czartoryskich w Puławach, Księdza Kanonika Dziekana Piotra Trelę, Barbarę Sypiańską – absolwentkę naszego liceum, przewodniczącą Komitetu Zjazdowego Szkoły, Dariusza Tuszyńskiego – Przewodniczącego NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej, Zbigniewa Kiełba – Radnego Powiatu Puławskiego, Aleksandra Chromińskiego – Dyrektora I LO w latach 1966-1990, Ignacego Czeżyka – Dyrektora I LO w latach 1992-1996, Irenę Kuszyk – Kierownika Internatu w latach 1984-2004, Elżbietę Cegłowską – wieloletniego nauczyciela i wychowawcę Internatu.

Pani Dyrektor Beata Trzcińska-Staszczyk przypominając o zaszczytnym obowiązku ucznia reprezentującego naszą szkołę przypomniała słowa patrona – Adama Jerzego Czartoryskiego „…Pierwszy obowiązek, główna mądrość narodu jest pracować nad sobą, poznać swe siły i zasoby, zaufać rzeczywistym, przygotować brakujące – doczekać sposobnej pory i umieć ją chwycić…”

JUBILEUSZ INTERNATU 1967 – 2017.

Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach istnieje od roku 1948. Początkowo siedziba internatu znajdowała się na ulicy Polnej
w Puławach. Na przełomie lat 1949/1950 internat przeniesiony został do budynku liceum. W roku 1966 podjęta została inicjatywa budowy oddzielnego budynku. Internat oddany został do użytku
w 1967r i służy młodzieży do dnia dzisiejszego.

Chcąc uświetnić Jubileusz 50 – lecia powstania budynku internatu, odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa, wydana została internacka monografia oraz odbędą się uroczystości Jubileuszowe w dniu 29 listopada 2017 połączone z Dniem Patrona Szkoły.

Harmonogram uroczystości:

 1. 9.00 – Msza Święta w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Puławach.
 2. 10.00 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Patrona, odsłonięcie Tablicy Jubileuszowej na budynku internatu.
 3. 10.30 – Ślubowanie uczniów klas I.
 4. 11.00 – Część artystyczna przygotowana przez wychowanków internatu.
 5. 11.30 – Otwarcie siłowni w szkole.
 6. 12.00 – Poczęstunek dla zaproszonych gości.

Rok szkolny 2017/2018 – rozpoczęty.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. Internat I LO zapełniony wychowankami po brzegi. Młodzież powoli adaptuje się do nowej sytuacji mieszkaniowej. Mamy już za sobą zajęcia integracyjne dla pierwszoklasistów, spacery po Puławach oraz zajęcia biblioteczne. Młodzież aklimatyzuje się i poznaje zasady funkcjonowania w naszej placówce. Życzymy wszystkim przyjemnego pobytu! 

REKRUTACJA 2017/2018

Komisja rekrutacyjna po sprawdzeniu potwierdzeń chęci zamieszkania w internacie skreśliła z listy przyjętych osoby, które nie spełniły tego obowiązku. Na ich miejsce dokonano rekrutacji uzupełniającej zgodnie z kryteriami przyjęć do internatu.

Osoby skreślone z listy przyjętych:

 1. Zyga Natalia
 2. Fota Natalia
 3. Kozak Eryk
 4. Szydłowski Kacper
 5. Szafran Dominika
 6. Szafran Paulina

Osoby wpisane na listę przyjętych:

 1. Piwoński Kamil
 2. Papis Klaudia
 3. Dębczak Justyna
 4. Lisowska Julia
 5. Molotkov Jan
 6. Karolina Dyrla

LISTA PRZYJĘTYCH DO INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Kwaterowanie do internatu będzie możliwe od 03.09.2017(niedziela) od godziny 14.00.

Przyjęcia do Internatu

OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO INTERNATU MAJĄ OBOWIĄZEK POTWIERDZIĆ CHĘĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE W TERMINIE DO 22.08.2017 DO GODZINY 09.00.

MOŻNA TEGO DOKONAĆ NA TRZY SPOSOBY:

 1. OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE LICEUM,
 2. TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU 081 886 36 26 oraz 081 887 99 98
 3. NA ADRES grzepac@czart.pulawy.pl LUB grzepac@wp.pl

NIEPOTWIERDZENIE W TYM TERMINIE SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH.

DNIA 22.08.2017 O GODZ. 09.00 KOMISJA REKRUTACYJNA NA MIEJSCE OSÓB SKREŚLONYCH Z LISTY PRZYJĘTYCH DO INTERNATU DOKONA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ Z OSÓB CHĘTNYCH DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

Ognisko integracyjne z gośćmi z Białorusi

W minionym tygodniu gościliśmy w naszym internacie 10 uczniów i 2 opiekunów z zaprzyjaźnionej Społecznej Szkoły Polskiej przy Domu Polskim w Baranowiczach na Białorusi. Poznawali historię, kulturę i zabytki Powiatu Puławskiego oraz uczestniczyli w lekcjach w liceum i zajęciach integracyjnych w internacie razem z naszymi wychowankami.

W czwartek 8 czerwca w ramach integracji z młodzieżą z Białorusi odbyło się ognisko z wychowankami internatu. Było pieczenie kiełbasek i świetna zabawa.

Organizacją przyjazdu i opieką nad grupą zajmowali się: pani Jolanta Kuś – Radowiecka, Paulina Goliszewska, Iza Skorupa, Magda Skamrot, Wojtek Pawelec, Mateusz Grabowski i Patryk Maj.