Kontakt

Kierownik internatu: Grzegorz Paciorek

Adres:
ul. Partyzantów 18
Puławy 24-100

Telefon:
INTENDENT: 081 886 35 14
WYCHOWAWCY: 081 886 34 92