JUBILEUSZ INTERNATU 1967 – 2017.

Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach istnieje od roku 1948. Początkowo siedziba internatu znajdowała się na ulicy Polnej
w Puławach. Na przełomie lat 1949/1950 internat przeniesiony został do budynku liceum. W roku 1966 podjęta została inicjatywa budowy oddzielnego budynku. Internat oddany został do użytku
w 1967r i służy młodzieży do dnia dzisiejszego.

Chcąc uświetnić Jubileusz 50 – lecia powstania budynku internatu, odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa, wydana została internacka monografia oraz odbędą się uroczystości Jubileuszowe w dniu 29 listopada 2017 połączone z Dniem Patrona Szkoły.

Harmonogram uroczystości:

  1. 9.00 – Msza Święta w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Puławach.
  2. 10.00 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Patrona, odsłonięcie Tablicy Jubileuszowej na budynku internatu.
  3. 10.30 – Ślubowanie uczniów klas I.
  4. 11.00 – Część artystyczna przygotowana przez wychowanków internatu.
  5. 11.30 – Otwarcie siłowni w szkole.
  6. 12.00 – Poczęstunek dla zaproszonych gości.