III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

W dniu 15 marca 2018r w Bursie Szkolnej nr.2 w Lublinie odbył się III wojewódzki konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim dla wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk.

Do konkursu zgłosiło się 37 zawodników z 16 placówek województwa lubelskiego. Nasz internat reprezentowała uczennica II klasy Agnieszka Wojewoda. Opiekunem wychowanki była pani Jolanta Kuś – Radowiecka. Agnieszka wykazała się świetną znajomością wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego, za co została wyróżniona. Serdecznie gratulujemy znajomości historii, życzymy dalszych sukcesów!