Dzień Patrona i Jublieusz 50 – lecia budynku internatu w I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

 

29 listopada, jak co roku, nasza szkoła obchodziła uroczyście swój Dzień Patrona. Uroczystości połączone były ze ślubowaniem klas pierwszych I LO oraz obchodami jubileuszu 50- lecia otwarcia budynku Internatu przy I LO. 

O godz. 9.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej Ksiądz Kanonik Piotr Trela odprawił Mszę Świętą w intencji rodu Czartoryskich, młodzieży klas pierwszych, dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Po Mszy uroczystości przeniosły się przed budynek szkoły, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem Patrona, a następnie pod internat, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą jubileusz 50-lecia budynku, który przez uczniów, nie bez powodu, zwany jest drugim domem. Dalsza część obchodów odbywała się na sali gimnastycznej gdzie nastąpiło przekazanie Pocztu Sztandarowego młodzieży klas pierwszych oraz uroczyste ślubowanie młodzieży klas pierwszych liceum. Przejęte pierwszaki przyrzekały wzorowo wypełniać obowiązki ucznia szkoły, dobrego Polaka oraz godnego reprezentowania szkolnej społeczności.

Pani Dyrektor Beata Trzcińska-Staszczyk zwróciła się do uczniów z życzeniami, by jak najlepiej i jak najpełniej mogli realizować się i w szkole i w życiu. Powitała przybyłych w tym roku gości –Księżnę dr Barbarę Czartoryską, Księcia Kazimierza Czartoryskiego, prof. dr hab. Krzysztofa Szulowskiego – Posła na Sejm RP, reprezentującą Posła na Sejm RP Włodzimierza Karpińskiego – Marię Kłopotowską, Jakuba Kuleszę – Posła na Sejm RP, Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy, Małgorzatę Noskowską – Kierownika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Bożenę Kuryłowicz – Dyrektora Pionu Personalnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Honoratę Mielniczenko – Dyrektora Muzeum Czartoryskich w Puławach, Księdza Kanonika Dziekana Piotra Trelę, Barbarę Sypiańską – absolwentkę naszego liceum, przewodniczącą Komitetu Zjazdowego Szkoły, Dariusza Tuszyńskiego – Przewodniczącego NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej, Zbigniewa Kiełba – Radnego Powiatu Puławskiego, Aleksandra Chromińskiego – Dyrektora I LO w latach 1966-1990, Ignacego Czeżyka – Dyrektora I LO w latach 1992-1996, Irenę Kuszyk – Kierownika Internatu w latach 1984-2004, Elżbietę Cegłowską – wieloletniego nauczyciela i wychowawcę Internatu.

Pani Dyrektor Beata Trzcińska-Staszczyk przypominając o zaszczytnym obowiązku ucznia reprezentującego naszą szkołę przypomniała słowa patrona – Adama Jerzego Czartoryskiego „…Pierwszy obowiązek, główna mądrość narodu jest pracować nad sobą, poznać swe siły i zasoby, zaufać rzeczywistym, przygotować brakujące – doczekać sposobnej pory i umieć ją chwycić…”

JUBILEUSZ INTERNATU 1967 – 2017.

Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach istnieje od roku 1948. Początkowo siedziba internatu znajdowała się na ulicy Polnej
w Puławach. Na przełomie lat 1949/1950 internat przeniesiony został do budynku liceum. W roku 1966 podjęta została inicjatywa budowy oddzielnego budynku. Internat oddany został do użytku
w 1967r i służy młodzieży do dnia dzisiejszego.

Chcąc uświetnić Jubileusz 50 – lecia powstania budynku internatu, odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa, wydana została internacka monografia oraz odbędą się uroczystości Jubileuszowe w dniu 29 listopada 2017 połączone z Dniem Patrona Szkoły.

Harmonogram uroczystości:

 1. 9.00 – Msza Święta w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Puławach.
 2. 10.00 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Patrona, odsłonięcie Tablicy Jubileuszowej na budynku internatu.
 3. 10.30 – Ślubowanie uczniów klas I.
 4. 11.00 – Część artystyczna przygotowana przez wychowanków internatu.
 5. 11.30 – Otwarcie siłowni w szkole.
 6. 12.00 – Poczęstunek dla zaproszonych gości.

Rok szkolny 2017/2018 – rozpoczęty.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. Internat I LO zapełniony wychowankami po brzegi. Młodzież powoli adaptuje się do nowej sytuacji mieszkaniowej. Mamy już za sobą zajęcia integracyjne dla pierwszoklasistów, spacery po Puławach oraz zajęcia biblioteczne. Młodzież aklimatyzuje się i poznaje zasady funkcjonowania w naszej placówce. Życzymy wszystkim przyjemnego pobytu! 

REKRUTACJA 2017/2018

Komisja rekrutacyjna po sprawdzeniu potwierdzeń chęci zamieszkania w internacie skreśliła z listy przyjętych osoby, które nie spełniły tego obowiązku. Na ich miejsce dokonano rekrutacji uzupełniającej zgodnie z kryteriami przyjęć do internatu.

Osoby skreślone z listy przyjętych:

 1. Zyga Natalia
 2. Fota Natalia
 3. Kozak Eryk
 4. Szydłowski Kacper
 5. Szafran Dominika
 6. Szafran Paulina

Osoby wpisane na listę przyjętych:

 1. Piwoński Kamil
 2. Papis Klaudia
 3. Dębczak Justyna
 4. Lisowska Julia
 5. Molotkov Jan
 6. Karolina Dyrla

LISTA PRZYJĘTYCH DO INTERNATU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Kwaterowanie do internatu będzie możliwe od 03.09.2017(niedziela) od godziny 14.00.

Przyjęcia do Internatu

OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO INTERNATU MAJĄ OBOWIĄZEK POTWIERDZIĆ CHĘĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE W TERMINIE DO 22.08.2017 DO GODZINY 09.00.

MOŻNA TEGO DOKONAĆ NA TRZY SPOSOBY:

 1. OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE LICEUM,
 2. TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU 081 886 36 26 oraz 081 887 99 98
 3. NA ADRES grzepac@czart.pulawy.pl LUB grzepac@wp.pl

NIEPOTWIERDZENIE W TYM TERMINIE SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH.

DNIA 22.08.2017 O GODZ. 09.00 KOMISJA REKRUTACYJNA NA MIEJSCE OSÓB SKREŚLONYCH Z LISTY PRZYJĘTYCH DO INTERNATU DOKONA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ Z OSÓB CHĘTNYCH DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE.

Ognisko integracyjne z gośćmi z Białorusi

W minionym tygodniu gościliśmy w naszym internacie 10 uczniów i 2 opiekunów z zaprzyjaźnionej Społecznej Szkoły Polskiej przy Domu Polskim w Baranowiczach na Białorusi. Poznawali historię, kulturę i zabytki Powiatu Puławskiego oraz uczestniczyli w lekcjach w liceum i zajęciach integracyjnych w internacie razem z naszymi wychowankami.

W czwartek 8 czerwca w ramach integracji z młodzieżą z Białorusi odbyło się ognisko z wychowankami internatu. Było pieczenie kiełbasek i świetna zabawa.

Organizacją przyjazdu i opieką nad grupą zajmowali się: pani Jolanta Kuś – Radowiecka, Paulina Goliszewska, Iza Skorupa, Magda Skamrot, Wojtek Pawelec, Mateusz Grabowski i Patryk Maj.

Goście z Białorusi w naszym Internacie.

Goście z Białorusi

W dniach 4 – 11 czerwca w naszym Liceum gościmy 10 uczniów i 2 opiekunów ze Społecznej Szkoły Polskiej przy Domu Polskim w Baranowiczach na Białorusi.

Celem wizyty jest pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze, historii, rozwijanie patriotyzmu oraz integracja młodzieży poprzez uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych wspólnie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego oraz poznawanie historii, zabytków i tradycji Powiatu Puławskiego.

Opiekun: Jolanta Kuś-Radowiecka

REKRUTACJA DO INTERNATU 2017/18

Uczniowie obecnych klas 1 i 2 mogą składać kwestionariusze przyjęcia do internatu od 01.06.2017 natomiast kandydaci do klas 1 od chwili potwierdzenia przyjęcia do szkoły, czyli od 30.06.2017.

Kwestionariusze będą przyjmowane do 07.07.2017 do godz. 13.00
w kancelarii internatu i sekretariacie szkoły.

Kwestionariusze do pobrania ze strony internetowej internatu
z zakładki „Dokumenty” lub w kancelarii internatu.

W zakładce „Dokumenty” znajdują się również „Kryteria przyjęć do internatu”.

Dnia 07.07.2017 o godz.13.00 odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, listy przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane w Internecie na stronie internatu oraz wywieszone w szkole i internacie.

Pożegnanie Maturzystów z rocznika 2014 – 2017.

 

 

We wtorek 25 kwietnia 2017r w Internacie I LO odbyła się uroczystość: „Pożegnanie Maturzystów” z rocznika 2014 – 2017. Tradycyjnie już, sekcja kulturalna przygotowała część artystyczną po której obejrzeliśmy prezentację multimedialną ze slajdami z trzech lat życia w internacie. Podziękowania za przyjemny czas bycia razem oraz skromny poczęstunek. Wróciły przyjemne wspomnienia, niektórym łza zakręciła się w oku, było nostalgicznie ale z humorem. Na koniec oczywiście pamiątkowe zdjęcie.

Drodzy tegoroczni maturzyści!

Życzymy Wam jak najwyższych wyników z matury oraz studiowania na wymarzonych uczelniach.