Spotkanie w bibliotece

Featured

Nasza współpraca z Biblioteką Miejską umożliwiła w dniu 26 listopada na wzięcie udziału młodzieży internatu w spotkaniu ze specjalistkami w kreowaniu wizerunku, trenerkami i kolorystkami, autorkami dwóch książek o makijażu, twórczyniami portalu Mua.pl – wszystko o wizażu, paniami Iwoną Szlendak i Eweliną Wadowską.

Dziewczęta dowiedziały się o kreowaniu własnego stylu, pielęgnacji i makijażu. 

Spotkanie Andrzejkowe

Featured

25 listopada w naszym internacie odbył się wieczorek andrzejkowy. Wróżby z kart, zapałek, owoców i liczb, miały pomóc w poznaniu najbliższej przyszłości każdemu chętnemu mieszkańcowi internatu. Po części magicznych wróżb młodzież bawiła się na dyskotece, jak co roku, bardzo udanej!

Kolejne spotkanie w bibliotece

Featured

20 listopada 2019r., kolejny raz nasza młodzież spotkała się w Bibliotece Miejskiej w Puławach, tym razem z psycholog i trener biznesu panią Edytą Daniluk. Pani psycholog radziła jak „na przekór jesiennej chandrze i ogólnemu zniechęceniu konsekwentnie dążyć do podjętych działań  i stale poprawiać własne wyniki”, jakie czynniki działają na nas motywująco i w jaki sposób budować naszą wytrwałość, tego dowiedzieliśmy się podczas spotkania.

Spotkanie w Bibliotece Miejskiej

Featured

We wtorkowe popołudnie (22.10.19r) w Bibliotece Miejskiej w Puławach wychowankowie naszego internatu wzięli udział w spotkaniu z Agą Gorczycą dziennikarką prasową i radiową, autorką podcastu CZYTAM CZY TU.
Pani Agnieszka starała się przybliżyć młodzieży „Jak stworzyć własny podcast?”

W  trakcie spotkania można było zadawać pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tematu.

Opłata za internat i wyżywienie za miesiąc październik 2019

Featured


Opłata stała- czesne
45 zł
Wyżywienie Pn. – Czw. 204,00 zł
Wyżywienie Piątek 38,50 zł
Razem 287,50 zł
Obiady dla uczniów LO 99,00 zł
Obiady dla pracowników 187,00 zł
Obiady- osoby inne
220,00 zł

Opłaty przyjmowane są od 01.10.2019 r. do 10.10.2019 r. za miesiąc październik, po tym terminie będą naliczane odsetki.

Przelewy na konto po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.
BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI 31 8741 0004 0007 7060 2000 0050
Po ustaleniu i dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl

ZWROTY ZA WYŻYWIENIE DOKONYWANE BĘDĄ TYLKO NA PODSTAWIE WYSTAWIONEGO PARAGONU FISKALNEGO

Otrzęsiny w internacie 2019

Featured

We wtorek 24 września na sali gimnastycznej I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego odbyły się “Otrzęsiny pierwszaków 2019” zorganizowane przez Samorząd Internatu. W tym roku owe przedsięwzięcie przebiegło nieco inaczej niż dotychczas… stare konkurencje zastąpiono nowymi zadaniami wywołującymi nie tylko głośne salwy śmiechu, ale również angażującymi do pracy zespołowej i zmuszającej do ruchu. Były gorące krzesła, tory przeszkód, śpiewy, recytacje i grupowe tańce, a wszystkiemu towarzyszyła skoczna muzyka i aura koleżeńskiej rywalizacji uzyskana dzięki wcześniej utworzonym ekipom. Każdej grupie przewodniczył jeden z członków Samorządu, bądź inny uczeń ze starszego rocznika, który zaangażował się w pomoc przy organizacji przedsięwzięcia. Drużyny zobowiązane były do wybrania motywu przewodniego, przebrania się w coś charakterystycznego oraz zaprezentowania swojej grupy w ciekawy i nietuzinkowy sposób. Wszystkie sześć ekip spisało się wręcz wyśmienicie, pierwszacy wykazali się ogromną dawką kreatywności, a widząc uśmiechy przejęcia na ich twarzach można było tylko utwierdzić się w przekonaniu, że tego typu wydarzenia naprawdę mają sens. Było wiele śmiechu, odrobinę trudu, a temperatura sięgnęła zenitu gdy drużyna “Słoneczny Patrol” śpiewała piosenkę z dziecięcej animacji lub gdy “Laczki-Kozaczki” tańczyły znane na cały Internat Skibidibi.  Krótko mówiąc – albo raczej pisząc – “Atomówki” były wystrzałowe, “Podusie” milusie, “Elita” prestiżowa, a grupa “Internatwagon” okazała się być tą zwycięską. Nikt się nie spodziewał, że tegoroczne Otrzęsiny odniosą aż taki sukces i nie tylko uczestniczący w konkurencjach pierwszacy będą mieć ubaw aż po pachy!

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE UCZNIÓW W INTERNACIE

Featured

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów
  i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży
  w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z dn. 13 listopada 2015r. z póź. zm.).
 2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dz. U. z dnia 13 lipca 2018 r. poz. 1358)
 4. Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 marca 2015 r.

Ustala się jak niżej:

 • Opłata stała- czesne wynosi 45 zł. Nie podlega ona zwrotowi.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i młodzieży przebywającej w internacie wnoszą opłatę za całodzienne wyżywienie równe kosztom surowca przeznaczonego na jego wykonanie.
 • Wysokość kosztów surowca, o którym mowa w § 1 ustala Kierownik Internatu
  w porozumieniu z organem prowadzącym Internat.
 • Odpłatność za posiłki w Internacie za dany miesiąc, rodzice (prawni opiekunowie), wpłacają na wskazane konto (BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI 31 8741 0004 0007 7060 2000 0050) lub do kasy Internatu w terminie- od 1 do dnia 10 danego miesiąca.

W przypadku płatności przelewem należy wcześniej uzgodnić z Intendentem wysokość wpłaty, a w tytule przelewu wpisać imię, nazwisko dziecka oraz klasę i miesiąc, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie przelewu trzeba przesłać na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl.

 • Zwrot za posiłki spowodowany rezygnacją z Internatu, nie jest możliwy bez paragonu fiskalnego.
 • Odwołanie posiłku jest możliwe w dniu poprzedzającym wydanie odwoływanego posiłku najpóźniej do godziny 10. Zwrot pieniędzy za niewykorzystany posiłek nastąpi w następnym miesiącu.
 • W celu zapewnienia rodzicom najuboższym pokrycia kosztów wyżywienia Organ prowadzący Internat współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej. Może zwolnić rodziców (opiekunów prawnych) z całości lub części opłat za Internat w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. W tym celu należy złożyć decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kierownik Internatu monitoruje terminowość wpłat. W przypadku występowania zaległości ponagla do dokonania wpłaty.
 • Regulamin obowiązuje od 1 września 2019 roku.


Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2019/2020

Featured

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO INTERNATU MAJĄ OBOWIĄZEK POTWIERDZIĆ CHĘĆ ZAMIESZKANIA W INTERNACIE W TERMINIE DO 26.08.2019 DO  GODZINY 08.00.

MOŻNA TEGO DOKONAĆ NA TRZY SPOSOBY:

 1. OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE LICEUM,
 2. TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU 081 886 36 26,
 3. NA ADRES grzepac@czart.pulawy.pl

NIEPOTWIERDZENIE W TYM TERMINIE SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH.

DNIA 26.08.2019 O GODZ. 09.00 KOMISJA REKRUTACYJNA NA MIEJSCE OSÓB SKREŚLONYCH Z LISTY PRZYJĘTYCH DO INTERNATU DOKONA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ Z LISTY NIEPRZYJĘTYCH DO INTERNATU.

I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckiej

Featured

W dniu 15.05.2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckiej. Z radością informujemy, że I miejsce w konkursie zajęła wychowanka internatu – Zuzanna Rusek. Zuzanna zachwyciła jury swoja interpretacją wiersza  „Erlkönig” J.W. Goethego.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Uroczyste „Pożegnanie maturzystów” w Internacie

Featured

W poniedziałek 15 kwietnia w naszym internacie odbyła się uroczystość „Pożegnania maturzystów”. Rocznik 2016 – 2019 finiszuje obecnie w dość trudnych i wyjątkowych warunkach.

Sekcja kulturalna przedstawiła część artystyczną, piosenki, wspominki oraz tradycyjnie już prezentacja multimedialna ze zdjęć wychowanków z trzech lat mieszkania w internacie. Podziękowania, nostalgia oraz żal, że to już koniec przygody internackiej…

Zapraszamy wszystkich maturzystów do jak najczęstszych odwiedzin naszego internatu i życzymy realizacji wszystkich planów i celów!!!

IV Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

Featured

Dnia 14 marca 2019r w Bursie Szkolnej nr 2 w Lublinie odbył się IV Konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim dla wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk.

Do konkursu zgłosiło się 35 zawodników z 15 placówek województwa lubelskiego. Nasz internat reprezentował uczeń klasy I g Jakub Grudzień, który wykazał się świetną znajomością tematu i uplasował się na zaszczytnym II miejscu.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi  i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun: Jolanta Kuś – Radowiecka

Bal karnawałowy w SOSW w Puławach.

Featured

27 lutego 2019r. pod opieką sorki Jolanty Kuś – Radowieckiej wybraliśmy się do Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach. Wizyta związana była, z zaproszeniem nas przez wychowanków ośrodka na bal karnawałowy pt. ,,Morskie opowieści”. W atmosferze  zabawy i radości lepiej poznaliśmy mieszkańców ośrodka. Z niecierpliwością czekamy na kolejną możliwość spotkania się z tymi wspaniałymi osobami.

XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej dla Wychowanków Burs i Internatów województwa lubelskiego ERATO.

Featured

Znowu sukces!

Od kilku lat systematycznie Internat I LO uczestniczy w tym jakże pięknym konkursie recytatorskim. W poprzednim roku Olga Rozwadowska zajęła III miejsce. W tym roku nasz Internat reprezentowały dwie wychowanki: Zuzanna Rusek IIg Olga Rozwadowska IId. W związku z feriami, które w tym roku wypadały 14 lutego, XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej dla Wychowanków Burs i Internatów województwa lubelskiego ERATO odbył się 7 lutego w Bursie Szkolnej nr. 2 w Lublinie. Poziom recytacji był w tym roku bardzo wysoki, tym bardziej jesteśmy dumni z sukcesu Zuzanny Rusek, która zajęła III miejsce. Opiekunem wychowanek podczas konkursu i osobą odpowiedzialną za przygotowanie dziewcząt był pan Dariusz Łysiak. 

Serdecznie Gratulujemy!

REKRUTACJA DO INTERNATU 2019/2020

Uczniowie obecnych klas 1 i 2 mogą składać kwestionariusze przyjęcia do internatu od 01.06.2019 natomiast kandydaci do klas 1 od chwili potwierdzenia przyjęcia do szkoły, czyli od 04.07.2019.

Kwestionariusze będą przyjmowane do 12.07.2019 do godz. 13.00
w kancelarii internatu.

Kwestionariusze do pobrania ze strony internetowej internatu
z zakładki „Rekrutacja” lub w kancelarii internatu.

W zakładce „Rekrutacja” znajdują się również „Kryteria przyjęć
 do internatu”

Dnia 12.07.2019 o godz.13.00 odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, listy przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane
w Internecie na stronie internatu oraz wywieszone w szkole i internacie.